Δ403 Συγκοινωνιακά Έργα

Καλαντζάκης Παναγιώτης

Περιγραφή


403 – Συγκοινωνιακά Έργα (ΠΜ/ECTS 5.0)

 

57.jpg

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οριζοντιογραφία: στοιχεία μελέτης οδού, υπολογισμός ταχύτητας, χάραξη ισοκλινούς γραμμής, χάραξη πολυγωνικής γραμμής, χάραξη άξονα της οδού δια της πολυγωνικής με τη βοήθεια των Πινάκων, χάραξη κλωθοειδούς. Μηκοτομή. Διατομές. Επικλίσεις. Χωματουργικά έργα: υπολογισμός επιφανειών –όγκων, διαγράμματα Bruckner. Οδοστρώματα: υπολογισμός πάχους οδοστρωμάτων, δοκιμές ασφάλτου, δοκιμές διαλυμάτων, δοκιμές ασφαλτομιγμάτων. Μέθοδος μέτρησης της ολισθηρότητας των οδοστρωμάτων. Προμέτρηση και προϋπολογισμός οδού. Πραγματοποίηση όλων των εργαστηριακών ασκήσεων με την κλασσική μέθοδο ή με την χρήση Η/Υ και λογισμικού.

Κωδικός: EDE100
Κατηγορία: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ » Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών » Εκπαιδευτικών Δομικών Έργων (παλαιό αρχείο μαθημάτων) » ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ανακοινώσεις