ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ

Περιγραφή

Το εργαστήριο Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ εντάσσεται στα μαθήματα που προσφέρονται από το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων. Διδάσκεται το εαρινό εξάμηνο και είναι υποχρεωτικό ως εργαστήριο. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο Αναπληρωτής καθηγητής μέλος ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ κος Ψυχάρης Σαράντος. Στο μάθημα διδάσκονται οι παιδαγωγικές αρχές αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών προσανατολισμένες στη διαδικασία διδακτικού σχεδιασμού και στοχοθεσίας. 

To μάθημα αφορά στην αξιοποίηση λογισμικού γενικής χρήσης, εκπαιδευτικού λογισμικού και Διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Στόχοι

Οι σπουδαστές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

  • να αναπτύσσουν μία δομημένη παρουσίαση σε λογισμικό παρουσιάσεων για την υποστήριξη της διδασκαλίας δομημένη σε στάδια (Προετοιμασία, Παρουσίαση, Εφαρμοφή, Αξιολόγηση,  Ανακεφαλαίωση, Ανάθεσηεργασίας)
  • να σχεδιάζουν δραστηριότητες σε λογιστικά φύλλα
  • να σχεδιάζουν δραστηριότητες σε Java applets
  • να σχεδιάζουν δραστηριότητες μορφής εννοιολογικού χάρτη με εκ
Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Επικοινωνία με τη διδάσκουσα :

1. mkoulian@phs.uoa.gr

2. mkoulianou@aspete.gr

Ημερολόγιο