Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ

Περιγραφή

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - Ε.Π.Π.Ε.Μ.Ε. Ο.Α.Ε.Δ.-ΤΕ/ΔΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Δρ Κορρές Κωνσταντίνος

 

Στο μάθημα αυτό παρατίθενται σημειώσεις και υλικό σχετικά με το μάθημα "Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας".

Η επιστημονική ερευνητική μέθοδος είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα σκέψης και λύσης προβλημάτων, του οποίου θεμελιώδη συστατικά στοιχεία είναι: 

α) Δέχεται ότι για να είναι μία γνώση έγκυρη, πρέπει να επαληθεύεται από τα εμπειρικά δεδομένα, τα δεδομένα δηλαδή της εμπειρικής πραγματικότητας.

β) Αποσκοπεί στη γενίκευση, δηλαδή στη διατύπωση γενικών αρχών – θεωριών οι οποίες να καλύπτουν, να περιγράφουν και να ερμηνεύουν όσο το δυνατόν ευρύτερες ομάδες – κατηγορίες φαινομένων. 

Το ζητούμενο σε όλες σχεδόν τις έρευνες είναι οι σχέσεις – συνάφειες μεταξύ των μεταβλητών. Στη μελέτη της σχέσης – συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών, το πρώτο ζητούμενο είναι ο καθορισμός κατά πόσον μεταξύ των μεταβλητών υπάρχει  συστηματική συμμεταβολή (κατά πόσον δηλαδή οι αλλαγές στις τιμές της μίας μεταβλητής

Περισσότερα  
Κωδικός: EPEME102
Κατηγορία: ΕΠΠΕΜΕ-ΟΑΕΔ
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -