Συμβουλευτική κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (Διαπολιτισμική συμβουλευτική μειονοτήτων, ΑΜΕΑ κλπ)

Ευανθία Τσαλίκη

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

- Γνωριμία

- Υποχρεώσεις του μαθήματος - Γενικές Οδηγίες

- Γενική περιγραφή του μαθήματος

- Προσδοκίες από το μάθημα

- Εισαγωγή σε βασικές έννοιες του μαθήματος

- Βασικές δεξιότητες του συμβούλου

-  Η συμβουλευτική σχέση

- Η έννοια του πολιτισμού

- Η έννοια της πολιτισμικής ταυτότητας

- Μοντέλα ανάπτυξης πολιτισμικής ταυτότητας (μετανάστη και συμβούλου)

- Οι έννοιες ετερότητα - διαφορετικότητα

-  Πρακτική άσκηση

- Η έννοια του επιπολιτισμού

-  Στερεότυπα - Προκαταλήψεις - Διακρίσεις

-  Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμικότητα

- Οι κατευθύνσεις της Διαπολιτισμικής Θεωρίας (πολιτισμικός οικουμενισμός και πολιτισμικός σχετικισμός)

- Πρακτική άσκηση

- Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική συμβουλευτική

- Εμπόδια στην άσκηση της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής

- Το προφιλ του πολυπολιτισμικού συμβούλου

- Κώδικας δεοντολογίας

- Πρακτική άσκηση

- Οικουμενική Διακήρυξη Αρχών Δεοντολογίας για τους Ψυχολόγους

- Χαρακτηριστικά μεταναστών

- Χαρακτηριστικά προσφύγων

-  Καίρια σημεία στη συμβουλευτική μεταναστών και προσφύγων

Πρόοδος στο μάθημα "Συμβουλευτική κοινωνικά ευάλωτων ομάδων"

Η πρόοδος θα έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες θα στηρίζονται στο υλικό προς μελέτη που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα μέχρι και την 6η εβδομάδα του μαθήματος.

- Οι έννοιες 'απώλεια' και 'πένθος'

- Στόχοι συμβουλευτικής διαχείρισης πένθους

- Τα στάδια του πένθους

- Αντιδράσεις στο πένθος

- Βήματα - τεχνικές διαχείρισης πένθους

- Βιωματικές δραστηριότητες

 

- Προβλήματα στη συμβουλευτική πένθους

- Πένθος και παιδική ηλικία

-  Στάδια αντίληψης πένθους από τα παιδιά

- Διαφορές πένθους παιδιών -ενηλίκων

- ντιμετώπιση πένθους στα παιδιά

- Μελέτες περίπτωσης

- Άτομα με αναπηρία (κατηγορίες σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία)

- Πολιτισμική ταυτότητα και αναπηρία (παράγοντες διαμόρφωσης πολιτισμικής ταυτότητας)

- Αναπηρία (ιατρικό και κοινωνικό μοντέλο)

- Επίπεδα συμβουλευτικής ατόμων με αναπηρία

- Στάδια προσαρμογής ατόμων με αναπηρία

- Γενικές και ειδιές συμβουλές για την αλληλεπίδραση με άτομα με αναπηρία

- Συμβουλευτική προικισμένων και ταλαντούχων ατόμων

- Πρακτική άσκηση

 

- Η έννοια του φύλου (βιολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά)

- Φύλο και άλλες συνιστώσες στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας

- Γυναίκες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν

- Οδηγίες για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος

Eβδομάδα 08-04-2019από 08-04-2019 έως 14-04-2019
Eβδομάδα 15-04-2019από 15-04-2019 έως 19-04-2019

Ημερολόγιο