ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ

ΤΑΤΙΑΝΗ ΓΚΑΤΣΑ

Περιγραφή

Το γνωστικό αντικείμενο ΄΄Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην ατομική ανάπτυξη ιII', αποτελεί συνέχεια του ίδιου αντικειμένου, το οποίο διδάχτηκε στο χειμερινό εξάμηνο. Σύμφωνα με την διδαχθείσα γνωστική ύλη οι φοιτήτριες/τές έμαθαν το θεωρητικό υπόβαθρο της ομαδικής παρέμβασης, της ομαδικής θεραπείας, συμβουλευτικής και κατανόησαν τις θεραπευτικές λειτουργίες αυτής. 

Με απόλυτη συνέπεια στο δευτερο μέρος (εαρινό εξάμηνο), έρχονται σε επαφή με περισσότερες βιωματικές εφαρμογές των βασικών αξόνων της ομαδικής παρέμβασης στην ατομική ανάπτυξη. Μέσω των βιωματικών εργαστηρίων γίνονται κατανοητές συγκεκριμένες θεραπευτικές στρατηγικές και μέθοδοι συμβουλευτικής προσέγγισης.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις