ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΑΤΙΑΝΗ ΓΚΑΤΣΑ

Περιγραφή

Στο γνωστικό αντικείμενο Συμβουλευτική Οικογένειας, οι φοιτήτριεςς/τές θα μάθουν για τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις εφαρμογές της οικογενειακής συμβουλειτικής και της οικογενειακής θεραπέιας. Θα μάθουν για την εξελιξη του κλάδου της οικογενειακής θεράπείας και συμβουλευτικής. Επίσης, επρόκειτο να γνωρίσουν όλες τις σύγχρονες Σχολές Οικογενειακής θεραπέιας. θα μάθουν αντίστοιχα για τις βασικές θεωρητικές αρχές τους. Θα κατανοήσουν τις βασικές τεχνικές και θεραπευτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στη θεραπέία και τη συμβουλευτική οικογένειας. Στη συνέχεια θα έρθουν σε επαφή με εφαρμογές  οικογενειακης θεραπείας και συμβουλευτικής, προκειμένου να κατανοήσουν το θεωρητικό υλικό.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις