ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αναστασία Κωστελίδου

Περιγραφή

Είναι ένα μάθημα που εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους στον επιστημονική σκέψη με μεθόδους διδακτικής παρέμβασης για την επίλυση προβλήματος εμπλέκοντας την υπολογιστική επιστήμη σε μια σύγχρονη προσέγγιση των Παιδαγωγικών Εφαρμογών των Η/Υ

Ενότητες

Ημερολόγιο