ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ (Τμήμα Εκπ. Μηχανολόγων Μηχανικών / Τμημα Εκπ. Πολιτικων Μηχανικών)

Δημήτριος Κεχράκος

Περιγραφή

Η σύγχρονη τεχνολογ­ία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση των φαινομένων που διέπουν το μέρος του μικρόκοσμου που καλύπτει την ατομική και υποατομική κλίμακα. Φωτόνια, ηλεκτρόνια, άτομα, πυρήνες και ­συστατικά σωματίδια πυρήνων αποτελούν τα βασικότερα σωματίδια, τα φυσικά χαρακτηριστικά των οποίων και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις (δυνάμεις) καθορίζουν τη λειτουργία σύγχρονων συσκευών και διατάξεων. Σαν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρουμε το φωτοκύτταρο, το laser, το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, τη δίοδο συντονισμού σήραγγας (resonant tunneling diode), τις κεφαλές μαγνητικής ανάγνωσης, το μαγνητικό τομογράφο, τον τομογράφο ποζιτρονίων, κλπ. Οι εφαρμογές αυτές προέκυψαν από μακροχρόνια έρευνα που διαμόρφωσε το κομμάτι αυτό της Φυσικής που αναφέρουμε με τον όρο Σύγχρονη Φυσική. Η Σύγχρονη Φυσική περιλαμβάνει τη μετα-Νευτώνεια Μηχανική, που άρ­χισε να αναπτύσσεται μετά το 1900 και συγκεκριμένα τη θεωρία της Σχετικότητας, την Κβαντική Μηχανική (ΚΜ) και την εφαρμογή της στην Φ

Περισσότερα  
Κωδικός: GM145
Κατηγορία: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ » Παιδαγωγικό Τμήμα » ΘΕΩΡΙΑ

Ενότητες

Ακτινοβολία Μελανού Σώματος.  Ερμηνεία του Planck - Φωτόνια. Εφαρμογή : Θερμομέτρηση Αστέρων.
Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο. Ερμηνεία του Einstein - Φωτόνια.  Εφαρμογές : Φωτοκύτταρο, Φωτοανιχνευτής.
Κβάντωση Ενέργειας. Δυϊσμός Φωτός. 
Ακτίνες-Χ. Ιδιότητες. Εφαρμογές : Ακτινογραφία Οστών.
Ατομικός Πυρήνας. Πείραμα Rutherford.
Γραμμικά Φάσματα. Ατομικό Πρότυπο Bohr. Φάσμα Υδρογόνου.
Αρχή deBroglie. Περίθλαση ηλεκτρονίων (Davisson-Germer).

Κυματοσυνάρτηση. Αβεβαιότητα και Πιθανότητα. Αρχή Heisenberg.
Εξίσωση Schrödinger. Επίλυση εξίσωσης Schrödinger.
Ηλεκτρόνιο σε κουτί. Πηγάδια Δυναμικού. Εφαρμογές : Ηλεκτρονικές Διατάξεις Κβαντικών Πηγαδιών. 
Φραγμός Δυναμικού. Φαινόμενο Σήραγγας. Εφαρμογές : Μικροσκόπιο Σάρωσης-Διέλευσης. Ηλεκτρονική Δίοδος Σήραγγας. Ηλεκτρονική Δίοδος Συντονισμού Σήραγγας.

Διέγερση και Αποδιέγερση ηλεκτρονίων. Το χρώμα των σωμάτων. Αρχή λειτουργίας LASER (Ru, He-Ne, UV). Ενεργειακές Ζώνες Κρυστάλλων: Αγωγοί, Μονωτές και Ημιαγωγοί. Το σπιν των ηλεκτρονίων. Εφαρμογή: Γιγαντιαία Μαγνητοαντίσταση και Κεφαλές Μαγνητικής Εγγραφής.

Δομή Πυρήνα.  Ενέργεια Σύνδεσης και πυρηνική Σταθερότητα.
Ραδιενέργεια και Ακτινοβολία α,β,γ. Βιολογική Επίδραση Ακτινοβολίας. Απαριθμητής Geiger.
Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής: Ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα. Ακτινοθεραπεία. Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός και Μαγνητική Απεικόνιση στην Ιατρική.
Πυρηνική Διάσπαση (Σχάση). Αλυσωτές Αντιδράσεις. Πυρηνικοί Αντιδραστήρες.
Πυρηνική Σύντηξη και το Ενεργειακό Πρόβλημα.

Ημερολόγιο