ΦΥΣΙΚΗ Ι - ΘΕΩΡΙΑ Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Περιγραφή

 

ΦΥΣΙΚΗ Ι

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1η

Εβδομάδα

ΜΑΘΗΜΑ – 0ο

Ενημέρωση Φοιτητών για το Μάθημα «Εισαγωγή στην   Μηχανική» 

αρχείο ppt

ΜΑΘΗΜΑ – 1ο

Εισαγωγή στη Διανυσματική Ανάλυση.

αρχείο ppt

Μαθηματικές Έννοιες.

αρχείο ppt

Σημαντικά Ψηφία

αρχείο pdf 

Διανύσματα  (Διάλεξη   του Καθηγητή Walter   Lewin στο Μ.Ι.Τ.)

video

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Διανυσματική Ανάλυση.

αρχείο pdf

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πολλαπλής Επιλογής: Σημαντικά Ψηφία.

αρχείο pdf

2η

Εβδομάδα

ΜΑΘΗΜΑ – 2ο

Κινηματική Υλικού σημείου Α.

αρχείο ppt

Κινηματική Υλικού Σημείου Β.

αρχείο ppt

Εισαγωγή στην Κινηματική ( Διάλεξη Καθ. Walter Lewin στο Μ.Ι.Τ.)

video

Η Κίνηση της Βολής  (Διάλεξη Καθ. Walter Lewin στο Μ.Ι.Τ.)

video

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πολλαπλής Επιλογής: Κίνηση σε μια Διάσταση

αρχείο pdf

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πολλαπλής Επιλογής: Κίνηση σε δυο   Διαστάσεις.

αρχείο pdf

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  Κινηματική

αρχείο ppt

3η

Εβδομάδα

ΜΑΘΗΜΑ – 3o

Δυνάμεις – Παραδείγματα Δυνάμεων

αρχείο ppt

 Δυνάμεις Τριβ

Περισσότερα  

Ενότητες

 

1.   Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς (Τόμος 1Α), R. D. Knight,

       Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Ε. Σιδερής και Σ. Γκανάτσιος), ΙΩΝ-Μακεδονικές Εκδόσεις, 2010  

  

2.   Φυσική, Hallidey, Resnick (τόμος Ι), Εκδόσεις Πνευματικός, 4η Έκδοση 2009

  

3.   Πνεπιστημιάκή Φυσική (Τόμος Α), H. D. Young, 1992

  

4.   Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικόυς, Serway (μετάφραση Λ. Ρεσβάνης), 1900 

  

5.  Λυμένες Ασκήσεις Φυσικής, Halliday, Resnick.

  

6.  Η Φυσική στο Διαδίκτυο:

      Η Φυσική στο ΠΑνεπιστήμιο Αθηνών (Αναπ. Καθηγητής Τρικαλινός)

      http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

  

7.  Προσομοιώσεις Φυσικής σε Υπολογιστή (Σιτσανλής Ηλίας)

      http://blogs.sch.gr/sitsil/tag/interactive-physics/

  

8.   Δείγμα Πλατφόρμας Συζητήσεων περί τη Φυσική στο Φυσικό Τμήμα του   Πανεπιστημίου Αθηνών:

       http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/discus/messages/5065/93.html?1096371938

  

Α.    Βαθμός τελικής εξέτασης σε ποσοστό 100%

 

Β.    Η ενεργός συμμετοχή των Φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία θα αξιολογείται μόνο θετικά

(ενισχυτικά). Προς το παρόν, με το όρο «Ενεργός Συμμετοχή» εννοείται η επικοινωνία μεταξύ Φοιτητών και Διδάσκοντος επί θεμάτων Φυσικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η επικοινωνία αυτή θα αναπτύσσεται με αφορμή τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, τα σχόλια σας, τις παρατηρήσεις σας επί του τρόπου διδασκαλίας και ότι άλλο νομίζετε εσείς ότι έχει σχέση με την Εισαγωγή στη Μηχανική. Στην ενεργό συμμετοχή υπάγεται και η ανταπόκριση σας στις ερωτήσεις και στις ασκήσεις που ενδεχόμενα θα σας διανέμει ο διδάσκων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και στο εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην Υπηρεσία Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. e-Class.

 

Γ.    Τα θέματα, που η απάντησή τους περιέχει πράξεις, θα βαθμολογούνται με ποινή μέχρι -30% επί του βαθμού

που πιστώνονται τα θέματα αυτά εφόσον υπάρχουν λάθη στις πράξεις ή εφόσον τα αποτελέσματα δεν έχουν αποδοθεί με τα σωστά σημαντικά ψηφία και τις σωστές μονάδες και επί πλέον, τα αποτελέσματα αυτά δεν έχουν αξιολογηθεί αν είναι αποδεκτά ή όχι.

 

Δ.    Τα θέματα των οποίων οι απαντήσεις θα διατυπώνονται μονολεκτικά (δηλαδή χωρίς ορισμούς των

συμβόλων που χρησιμοποιούνται ή χωρίς αιτιολόγηση της χρήσης των απαιτούμενων μαθηματικών σχέσεων)θα βαθμολογούνται με ποινή μέχρι -50% επί του βαθμού που πιστώνονται τα θέματα αυτά.

 

Ε.    Τα θέματα που απαιτούν σχήμα ή σχήματα για διευκρίνιση συμβόλων και εννοιών θα μηδενίζονται ως

ασαφή και αόριστα εάν ο Φοιτητής δεν σχεδιάσει το κατάλληλο Σχήμα.

 

Στ.  Τα γραπτά που περιέχουν σημεία αντιγραφή (π.χ. άσχετα σύμβολα σε τύπους ή συγκεκριμένα λάθη τα οποία

καταγράφονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στα γραπτά Φοιτητών που κάθονται σε γειτονικά θρανία κατά τη διάρκεια της εξέτασης) θα μηδενίζονται ως αναξιόπιστα, ανεξάρτητα από το ποιος αντέγραψε από ποιον. Κάθε Φοιτητής να ασχολείται με το γραπτό του και να μην επιτρέπει σε κανένα να αντιγράφει από αυτόν.

 

Ζ.    Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων εξέτασης στην Εισαγωγή στη Μηχανική, παρέχεται η

δυνατότητα σε όλους τους Φοιτητές να δουν το γραπτός τους και να ζητήσουν διευκρινίσεις για τον τρόπο βαθμολόγησής του.

 

 

Στο γραφείο:

ΔΕΥΤΕΡΑ    11:00 - 14:00

Άλλες ώρες ύστερα από συνεννόηση.

 

Μέσω Email ανά πάσα χρονική στιγμή του 24ώρου και στις 365 ημέρες του χρόνου.

Email Διδάσκοντος: esideris@aspete.gr

 Μπορείτε να ρωτάτε οτιδήποτε έχει σχέση με τη θεωρία και το Εργαστήριο Φυσικής.

Δεκτά θα είναι ερωτήματα και προβληματισμοί επί παντός Επιστημονικού ή Ακαδημαϊκού θέματος.