ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΖΟΣ

Περιγραφή

Δημιουργία διδακτικών σεναρίων με χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτικών λογισμικών.

Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ

ΤΠΕ και Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση

Θεωρία διδακτικών σεναρίων

Εφαρμογές Λογισμικών (δραστηριότητες με εκπαιδευτικά λογισμικά και ΤΠΕ)

Στάδια κατασκευής διδακτικών σεναρίων

Ημερολόγιο