Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 (Μηχανολόγοι)
- Σάββατο, 04 Σεπτεμβρίου 2021 -

Επειδή δεν θα συμμετέχω στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, το μάθημα «Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» (Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών) θα εξεταστεί από την κ. Αθανασία Δακοπούλου (ΕΔΙΠ Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ).

Η εξεταστέα ύλη και το υλικό του μαθήματος υπάρχουν αναρτημένα στα έγγραφα.

Θα κάνετε εγγραφή και στην ομάδα χρηστών του νέου e-class με τίτλο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΡΜ 334).

Η ομάδα χρηστών ονομάζεται: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ»

Ο σύνδεσμος στην πλατφόρμα ms-teams, για να συνδεθείτε την ημέρα και ώρα της γραπτής εξέτασης (Παρασκευή, 10/9/2021, ώρες: 9.00-11.00) για την ταυτοποίηση είναι: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYqPCZdMSBnGgQKVYDzGeZ62L5O2OPTnCVcaivXpKsrE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b9423284-a091-4cd6-b76b-17a0e804383c&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28 Στο νέο e-class θα αναρτηθούν και οδηγίες για τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης.

Καλή επιτυχία!