Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
- Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019 -

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές

Θα έχετε ήδη λάβει τους (16-ψήφιους) κωδικούς (ανά μάθημα) για την αξιολόγηση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 μέσω του πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Δεδομένου ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες ποιότητας σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που παρακολουθείτε και βασική πηγή δεδομένων για τη βελτίωσή του) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε αυτήν, το διάστημα από Δευτέρα 7/1/2019 έως Δευτέρα 21/1/2019, συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια που θα βρείτε στο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης γίνεται μέσω του εικονιδίου «19.12.2018 - Site πρόσβασης φοιτητών για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης» (στις ανακοινώσεις στην κεντρική ιστοσελίδα της Σχολής www.aspete.gr) και απαιτεί την πληκτρολόγηση του σχετικού κωδικού (token) που λάβατε ηλεκτρονικά στο ακαδημαϊκό σας email.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα πληροφοριακά συστήματα ποιότητας και οι σχετικές διαδικασίες διασφαλίζουν πλήρως την ανωνυμία των συμμετεχόντων φοιτητών σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και τις διεθνείς πρακτικές.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων