ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ - ΘΕΩΡΙΑ: Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Περιγραφή

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εκπαιδευτικό Υλικό

Μάθημα 1ο

Απλή Αρμονική Κίνηση – Αρμονικοί Ταλαντωτές

αρχείο ppt

Ταλάντωση - Παραδείγματα  (Διάλεξη Καθ. Walter Lewin στο Μ.Ι.Τ.)

Video

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  Απλή Αρμονική Κίνηση-1

αρχείο ppt

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  Απλή Αρμονική Κίνηση-2

αρχείο ppt

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  Απλή Αρμονική Κίνηση -3

αρχείο pdf

ΑΣΚΗΣΕΙΣ   Πολλαπλής Επιλογής

αρχείο pdf

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  Ασκήσεις με Αρμονικούς Ταλαντωτές

αρχείο pdf

Μάθημα 2ο

Ταλαντώσεις με Απόσβεση – Ενέργεια και Σταθερά Χρόνου – Συντελεστής Ποιότητας Q

αρχείο ppt

Ταλαντώσεις με Απόσβεση – Συντελεστής Ποιότητας Q  (Διάλεξη Kαθ. Walter Lewin στο Μ.Ι.Τ.) 

Video

Μάθημα 3ο

Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις – Συντονισμός - Ισχύς στο Συντονισμό – Παραδείγματα Συντονισμού 

αρχείο ppt

Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις (Διάλεξη Καθ. Walter Lewin στο Μ.Ι.Τ.) 

Video

Ισχύς στο Συντονισμό  (Διάλεξη Καθ. Walter Lewin στο Μ.Ι.Τ.)

Video

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Τα

Περισσότερα  

Ενότητες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

1.Φυσική Για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τόμος ΙΙ, R. D. Knight, Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Ε. Σιδερής και Σ. Γκανάτσιος, Εκδόσεις ΙΩΝ-Μακεδονικές Εκδόσεις, 2010.

 

2.Φυσική, Τόμος Α, Halliday, Resnick, Εκδόσεις Πνευματικός, 4η Έκδοση, 2009

 

3.Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος Α, . D. Young, 1992

 

4.Physics for Scientists and Engineers, ΤόμοςΙ, Serway, (μετάφρασηΛ. Ρεσβάνης), 1990

 

5.Οι Έννοιες της Φυσικής, Hewitt, 1997

 

6.ASPAITEe-Class:http://eclass.aspete.gr/courses/GM142/ : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να εγγραφείτε στο μάθημα της Φυσικής ΙΙ και να εισέρχεστε σε αυτό με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που έχετε για το e-Class. Με αυτό τον τρόπο θα έχω τη δυνατότητα να βλέπω τις προσπάθειες που κάνετε στο e-Class.

 

7.Ιστοσελίδα του βιβλίου ΦΥΣΙΚΗ για Επιστήμονες και Μηχανικούς του R. D. Knight με διαδραστικές εφαρμογές: http://wps.aw.com/aw_knight_physics_1/17/4389/1123696.cw/index.html, για Ταλαντώσεις, Μηχανικά Κύματα και Ηλεκτρικό και Μαγνητικό Πεδίο.

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

 

Α.Βαθμός τελικής εξέτασης σε ποσοστό 100%

 

Β.Η ενεργός συμμετοχή των Σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία θα αξιολογείται μόνο θετικά (ενισχυτικά). Προς το παρόν, με το όρο «Ενεργός Συμμετοχή» εννοείται η επικοινωνία μεταξύ Φοιτητών και Διδάσκοντος επί θεμάτων Φυσικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η επικοινωνία αυτή θα αναπτύσσεται με αφορμή τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, τα σχόλια σας, τις παρατηρήσεις σας επί του τρόπου διδασκαλίας και ότι άλλο νομίζετε εσείς ότι έχει σχέση με τη Φυσική ΙΙ. Στην ενεργό συμμετοχή υπάγεται και η ανταπόκριση σας στις ερωτήσεις και στις ασκήσεις που θα σας διανέμει ο διδάσκων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και στο εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην Υπηρεσία Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. e-Class..

 

Γ.Τα θέματα, που η απάντησή τους περιέχει πράξεις, θα βαθμολογούνται με ποινή μέχρι -30% επί του βαθμού που πιστώνονται τα θέματα αυτά εφόσον υπάρχουν λάθη στις πράξεις ή εφόσον τα αποτελέσματα δεν έχουν αποδοθεί με τα σωστά σημαντικά ψηφία και τις σωστές μονάδες και επί πλέον, τα αποτελέσματα αυτά δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την αποδοχή τους.

 

Δ.Τα θέματα των οποίων οι απαντήσεις θα διατυπώνονται μονολεκτικά (δηλαδή χωρίς ορισμούς των συμβόλων που χρησιμοποιούνται ή χωρίς αιτιολόγηση της χρήσης των απαιτούμενων μαθηματικών σχέσεων)θα βαθμολογούνται με ποινή μέχρι -50% επί του βαθμού που πιστώνονται τα θέματα αυτά.

 

Ε.Τα θέματα που απαιτούν σχήμα ή σχήματα για διευκρίνιση συμβόλων και εννοιών θα μηδενίζονται ως ασαφή κα αόριστα εάν ο Φοιτητής δεν σχεδιάσει το κατάλληλο Σχήμα.

 

Στ.Τα γραπτά που περιέχουν σημεία αντιγραφή (π.χ. άσχετα σύμβολα σε τύπους ή συγκεκριμένα λάθη τα οποία καταγράφονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στα γραπτά Σπουδαστών που κάθονται σε γειτονικά θρανία κατά τη διάρκεια της εξέτασης) θα μηδενίζονται ως αναξιόπιστα, ανεξάρτητα από το ποιος αντέγραψε από ποιον. Κάθε Σπουδαστής να ασχολείται με το γραπτό του και να μην επιτρέπει σε κανένα να αντιγράφει από αυτόν.

 

Ζ.Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων εξέτασης στη Φυσική ΙΙ, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους Φοιτητές να δουν το γραπτός τους και να ζητήσουν διευκρινίσεις για τον τρόπο βαθμολόγησής του.

 

 

 

Επικοινωνία με τον Καθηγητή Σιδερή Ευστάθιο:

Στο γραφείο:

Τετάρτη 11:00 – 14:00

Πέμπτη  12:15 – 14:00

 

Μέσω Email ανά πάσα χρονική στιγμή του 24ώρου και στις 365 ημέρες του χρόνου.

Email Διδάσκοντος: esideris@aspete.gr

 

Μπορείτε να ρωτάτε οτιδήποτε έχει σχέση με τη θεωρία και το Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ.

Δεκτά θα είναι και ερωτήματα καθώς και προβληματισμοί επί παντός Επιστημονικού ή

Ακαδημαϊκού θέματος.