Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

ΑΝΘΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

Περιγραφή

.Στόχος του μαθήματος είναι το να αναλυθούν οι αλλαγές οι οποίες επέρχονται στην δομή και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων  και στο περιεχόμενο της γνώσης, σε σχέση με τις οικονομικές,πολιτικές και  κοινωνικές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν σε εθνικό αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο. Το εκπαιδευτικό σύστημα ως θεσμός κοινωνικός δέχεται τις επιδράσεις των παραπάνω αλλαγών.

 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

οι αλλαγές οι οποίες επέρχονται στην δομή, την οργάνωση του συστήματος αλλά και στο περιεχόμενο των γνώσεων σε σχέση με τις οικονομικές- πολιτικές- κοινωνικές αλλαγές

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις