ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ι ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Μαρία Γεωργακάλου

Περιγραφή
Τίτλος μαθήματος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ I ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Σκοπός μαθήματος: Οι φοιτητές αφού διδαχθούν εισαγωγικά θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, θα διδαχθούν και τους τρόπους διδασκαλίας αυτών Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Μετά τη λήξη του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν διδαχθεί τόσο το πώς να κατανοούν την επιχειρηματική αξία επενδυτικών ιδεών και σχεδίων, όσο και τους τρόπους διδασκαλίας αυτών Θεματολογία: Οι φοιτητές στο συγκεκριμένο μάθημα θα διδαχθούν: 1. Γενικά περί επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, δημιουργικότητας, το πώς ιδρύεται μία εταιρία και το πώς στη συνέχεια γίνεται η διαχείρισή της αλλά και το πώς προωθούνται τα προϊόντα/υπηρεσίες της επιχείρησης αυτής. και το πώς αυτά συνδέονται με τον τομέα της μηχανολογίας 2. Όλα αυτά βέβαια, σε συνδυασμό με το βασικό αντικείμενο των σπουδών τους που είναι η μηχανολογία (π.χ. ήπιες μορφές ενέργειας, βιοκλιματικές κατασκευές) και η διδακτική (παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών) 3. Επί
Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις