ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΘΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

 

 

ΣΤΟΧΟΙ:

Φιλοσοφια και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Στόχοι μαθήματος

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

  • Να διακρίνουν τη συμβολή των δύο επιστημών (φιλοσοφίας – κοινωνιολογίας) στην διαμόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης
  • Να είναι σε θέση να διακρίνουν την διεπιστημονικότητα των παιδαγωγικών φαινομένων
  • Να κατανοήσουν σε βάθος τον στοχασμό των αρχαίων και σύγχρονων φιλοσόφων αλλά και να καταφέρουν να ελέγχουν τα καθημερινά δρώμενα στην σχολική πραγματικότητα μέσα από την κριτική ματιά τόσο της φιλοσοφικής , όσο και της κοινωνιολογικής επιστήμης.
  • Να ορίζουν και να επεξεργάζονται βασικές έννοιες της φιλοσοφίας της παιδείας και της κοινωνιολογίας

Να αναπτύσσουν φιλοσοφικό παιδαγωγικό προβληματισμό μέσα από την επαφή τους με τα παιδαγωγικά ρεύματα και τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης

Ημερολόγιο