Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΟΥ
- Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 -

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ για το εαρινό-χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων γίνεται από φέτος ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα, για να αξιολογήσετε τα μαθήματα που έχετε διδαχθεί το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, αρκεί να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματειών της ΑΣΠΑΙΤΕ (https://studentweb.aspete.gr/) και κατόπιν να επιλέξετε το σύνδεσμο 'Αξιολόγησε τα μαθήματά σου'. Στη συνέχεια από τη λίστα ερωτηματολογίων, επιλέγετε το 'Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Φοιτητών 2017-2018' όπου για τη συμπλήρωσή του θα χρειαστεί να αξιοποιήσετε τους κωδικούς που λάβατε με σχετικό μήνυμα στις 15.05.2018 με θέμα 'Κωδικοί για την αξιολόγηση μαθημάτων ακ. έτους 2017-2018' στο ακαδημαϊκό σας email (ακολουθούν οδηγίες στο τέλος του μηνύματος για το ακαδημαϊκό email) ή στο προσωπικό σας email για την περίπτωση που αυτό έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική γραμματεία. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Σχολής, στη διεύθυνση: www.aspete.gr και συγκεκριμένα http://files.aspete.gr/aspete/announcements/20180503odigies_simplirosis_erotimatologiou .pdf Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να σας διαβεβαιώσουμε ότι στη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία σας, και κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει τις απαντήσεις με τον φοιτητή/τη φοιτήτρια που τις παρείχε. H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Είναι απαραίτητο να αναδείξετε με τις απαντήσεις σας τα δυνατά σημεία της σχολής αλλά και τις αδυναμίες όπου υπάρχουν για να διορθωθούν. Ήδη, η επιτροπή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) της Σχολής επεξεργάζεται αποτελέσματα των προηγούμενων περιόδων αξιολογήσεων, τα στατιστικά στοιχεία των οποίων σύντομα θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της ΑΣΠΑΙΤΕ. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αλλά και την εικόνα κάθε ξεχωριστού μαθήματος τα Τμήματα, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος θα προχωρήσουν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και των υπηρεσιών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ε. Αντωνίου Αντιπρόεδρος Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.