Οδηγίες από τον διδάσκοντα για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2021
- Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2021 -

Μετά από σχετική απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (εδώ), η εξέταση όλων των προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινο Εξάμηνο 2020-21 θα πραγματοποιηθεί μόνο με εξ αποστάσεως μεθόδους. Επιλογή του διδάσκοντα είναι η εξέταση του παρόντος μαθήματος να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ΚΑΤΑΘΕΣΗ (ΑΤΟΜΙΚΗΣ) ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην πλατφόρμα eclass από τον/την κάθε εξεταζόμενο/η φοιτητή/τρια. Για τούτο θα χρειαστεί να γινει αφενός εγγραφή  των εξεταζόμενων φοιτητών και αφετέρου να ακολουθηθούν οριμένες οδηγίες για την γραπτή εργασία.

Διαβαστε με προσοχή και μέχρι το τέλος της ανακοίνωσης, όσα ακολουθούν:


Α. Διαδικασία Εγγραφής

Κάθε υποψήφιος/α για εξέταση φοιτητής/τρια πρέπει:

- Να έχει ήδη, απο την αρχή του εξαμήνου, δηλώσει ηλεκτρονικά το μάθημα στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπ. Μηχανολόγων Μηχανικών. 

- Να εγγραφεί στην νέα Ομάδα Χρηστών "Εξέταση ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ - Χειμ. Εξαμ. 2020-21" που έχει δημιουργηθεί στο eclass (εδώ). Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στην Ομάδα Εξέτασης του elass είναι η Κυριακή 31-01-2021 23:59 Πέμπτη 25-2-2021 23:55.

 

 

Β. Διαδικασία Εξέτασης

- Κάθε εξεταζόμενος/η φοιτητής/τρια πρέπει να επιλέξει για προετοιμασία ένα από τα Προτεινόμενα Θέματα Εργασιών του μαθήματος που είναι αναρτημένα στα "Εγγραφα>Βοηθήματα Μελέτης" (εδώ).

- Oδηγίες για την προετοιμασία και την ανάρτηση της εργασίας υπάρχουν στο  πεδίο  "Εργασιες > Γραπτή_Εργασία_Εξέταση_Φεβρουαρίου_2021".

- Η ανάρτηση των εργασίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 08-02-2021 (έναρξη Εξεταστικής Περιόδου) και θα λήξει την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος στις 23:59 Παρασκευή 26-2-2021 23:55. Η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος θα ανακοινωθεί σύντομα απο τη Γραμματεία του Τμηματος Εκπ.Μηχανολόγων και θα κοινοποιηθεί και στην παρουσα ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Γ. Παρατηρήσεις

- Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά το μάθημα στην αρχή του τρέχοντος εξαμήνου, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο 02/2021.

- Αν ένα/μία φοιτητής/τρια δεν επιθυμεί να εξεταστεί με την εξ αποστάσεως μέθοδο, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στα απαιτούμενα ψηφιακά μέσα, πρέπει να καταθέσει σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος (paidagogiko@aspete.gr) σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο Α (σελ.3) της σχετικής Απόφασης της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (εδώ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δηλώσεων Αδυναμίας Συμμετοχής η Κυριακή 31-01-2021 23:59.

- Εργασίες που τυχόν αποσταλούν με email ή άλλο τρόπο εκτός από την υποβολής στο πεδίο "Εργασιες>Γραπτή_Εργασία_Εξεταση_Φεβρουαρίου_2021 της πλατφόρμας eclass, δε θα αξιολογηθούν.


- Οσοι/-ες φοιτητές/-τριες έχουν ήδη υποβάλει εργασία για το μάθημα μπορούν να αξιοποιήσουν τις ήδη αναρτημένες εργασίες τους ως εξής:

  • Εάν η εργασία έχει εκπονηθεί από ένα συγγραφέα, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις προδιαγραφές των εργασίων της Γραπτής Εξετασης (εδώ) και να αναρτηθεί στο πεδίο "Εργασίες>Γραπτή_Εργασία_Εξέταση_Φεβρουαρίου_2021". 
  • Εάν η εργασία έχει εκπονηθεί από δύο συγγραφείς, θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου δύο ατομικές εργασίες με τις  προδιαγραφές των εργασίων της Γραπτής Εξετασης (εδώ), οι οποίες φυσικά δεν πρέπει να συμπίπτουν ως προς το περιεχόμενό τους, και να αναρτηθούν στο πεδίο "Εργασίες>Γραπτή_Εξέταση_Φεβρουαρίου_2021". 

- Η επιλογή του θέματος της Γραπτής Εργασίας για Εξέταση είναι ελεύθερη. Δεν αποτελεί δέσμευση η αρχικη επιλογή που έγινε στις ήδη αναρτημένες εργασίες. 

- Από την ημερα αναρτησης της παρούσας ανακοίνωσης, απενεργοποιείται η ανάρτηση εργασιών στο πεδίο "Εργασίες>Υποβολή Εργασίας (Εκπ. Μηχ. Μηχανικών 2020-2021)".