Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Γραπτών Εργασιών για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2021
- Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2021 -

Η εξέταση του μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ , εφόσον θα γίνει με Γραπτή Εργασία, δεν θα συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα των Εξετάσεων του Τμήματος Εκπ.Μηχανολόγων Μηχανικών. Για το λόγο αυτό ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης των εργασιών η Παρασκευή 26-2-2021 και ώρα 23:59, που είναι σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο η τελευταία ημέρα της εξεταστικής περιόδου. Μετα την ημερομηνία αυτή καμία εργασία δεν μπορεί να γίνει δεκτή.