Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021
- Σάββατο, 04 Σεπτεμβρίου 2021 -

Επειδή τον Σεπτέμβριο 2021 δεν θα είμαι στις εξετάσεις, Το μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών) θα εξεταστεί από την κ. Αθανασία Δακοπούλου (ΕΔΙΠ Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ).

Η εξεταστέα ύλη και το υλικό του μαθήματος υπάρχουν αναρτημένα στα εγγραφα.

Θα κάνετε εγγραφή και στην ομάδα χρηστών του νέου e-class με τίτλο: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ–ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ΡΜ335).

Η ομάδα χρηστών ονομάζεται: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ».

Ο σύνδεσμος στην πλατφόρμα ms-teams, για να συνδεθείτε την ημέρα και ώρα της γραπτής εξέτασης (Τρίτη, 21/9/2021, ώρες: 12.00-14.00) για την ταυτοποίηση είναι: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apfSa8vRRchH3dhY1LONoQWP_nFc6iJFrbKQSyvPlynk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8d556f01-e151-41c5-9e2f-57223fa6b574&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

Στο νέο Ms team θα αναρτηθούν οδηγίες για τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης.