Βαθμοί ασκήσεων 05/01/2022
- Τετάρτη, 05 Ιανουαρίου 2022 -

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/ριες,

Καλή Χρονιά

ΥΓΕΙΑ (πριν και πάνω απ' όλα)

Έχουν αναρτηθεί οι βαθμοί των εργασιών, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής

Όσοι επιθυμούν να στείλουν εργασίες, μπορούν ακόμη

Η διδάσκουσα,

Μαρία Γεωργακάλου