Για τις εργασίες
- Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 -

Αγαπητοί/ ές φοιτητές/ριες,

οι εργασίες είναι και οι τρεις ατομικές και η νέα ημερομηνία παράδοσης είναι 13/2/2022

Η Διδάσκουσα,

Μαρία Γεωργακάλου