Βαθμολογία μαθήματος μέσω των απαλλακτικών εργασιών
- Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 -
Αγαπητοί/ές Φοιτητές/ριες,
Το μάθημα, παρ'όλο που έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα των εξετάσεων θα βαθμολογηθεί με βάση τις
ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ εργασίες
 
Η Διδάσκουσα,
 
Μαρία Γεωργακάλου