Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Σύνδεση με academic id)

Ανακοίνωση για την σύνδεση των χρηστών : H σύνδεση με academic id αφορά τους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές. Οι παλαιότεροι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συνδεθούν με τον λογαριασμό που διαθέτουν στην πλατφόρμα έως που να δοθεί η δυνατότητα χρήσης του academic id. Η σύνδεση για τους πρωτοετής σπουδαστές ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ μπορεί να γίνει με στοιχεία που θα παραλάβουν από την γραμματεία τους. Οι παλαιοί σπουδαστές ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ μπορούν να να συνδεθούν με τον λογαριασμό που διαθέτουν στην πλατφόρμα.