Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΑΣΠΑΙΤΕ » ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία & Δεξιότητες στον 21ο αιώνα
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
"(2ος Κύκλος): 14η Δ.Ε. Ζητήματα τρέχουσας νομοθεσίας για την εκπαιδευτική ηγεσία (SYGXRSXOL135)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(1ος κύκλος) 17η Δ.Ε: Μελέτες περιπτώσεων και καλών πρακτικών διευθύνοντας μία σχολική μονάδα (SYGXRSXOL128)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
(1ος ΚΥΚΛΟΣ) 18η Δ.Ε: Διαμορφώνοντας το πλαίσιο μίας επιτυχημένης συνέντευξης σε επικείμενες προκηρύξεις στελεχών της εκπαίδευσης (SYGXRSXOL129)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
(1ος ΚΥΚΛΟΣ) Δ.Ε. 14η: Ζητήματα τρέχουσας νομοθεσίας για την εκπαιδευτική ηγεσία (1ος ΚΥΚΛΟΣ) (SYGXRSXOL116)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
(1ος ΚΥΚΛΟΣ) Δ.Ε.12η: Η Μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (SYGXRSXOL113)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(1ος ΚΥΚΛΟΣ) Δ.Ε.13η: Πολιτιστική Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων (SYGXRSXOL114)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(1ος ΚΥΚΛΟΣ) Δ.Ε.4: Επανεκκινώντας την Εκπαιδευτική Ηγεσία. Τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων προσωπικού σχολικής μονάδας (SYGXRSXOL105)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(2ος Κύκλος) - Δ.Ε.4: Επανεκκινώντας την Εκπαιδευτική Ηγεσία. Τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων προσωπικού σχολικής μονάδας (SYGXRSXOL121)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(2ος ΚΥΚΛΟΣ) 18η Δ.Ε: Διαμορφώνοντας το πλαίσιο μίας επιτυχημένης συνέντευξης σε επικείμενες προκηρύξεις στελεχών της εκπαίδευσης (SYGXRSXOL139)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
(2ος κύκλος): 12η Διδακτική Ενότητα: Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση (SYGXRSXOL133)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(2ος Κύκλος): 13η Δ.Ε. Πολιτιστική Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων (SYGXRSXOL134)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(2ος Κύκλος): 17η Δ.Ε: Μελέτες Περιπτώσεων και Καλών Πρακτικών διευθύνοντας μια Σχολική Μονάδα (SYGXRSXOL138)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(Β' ΚΥΚΛΟΣ) Δ.Ε.15. Ηγεσία και Ηθική (SYGXRSXOL137)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ
(Β΄ΚΥΚΛΟΣ) Δ.Ε.11. Ζητήματα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών: Συνεκπαίδευση και Αποκλεισμοί (SYGXRSXOL132)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ
B Κύκλος: Διδακτική Ενότητα 10 Διοίκηση και ειδικά θέματα οργάνωσης της εκπαίδευσης» _ Καλαούζη (SYGXRSXOL125)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Β Κύκλος: Διδακτική Ενότητα 9 _ Σχολική Συμβουλευτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης _ Καλαούζη (SYGXRSXOL124)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Β Κύκλος_ Διδακτική Ενότητα 7 _ Υιοθέτηση στρατηγικών βελτίωσης ποιότητας στην εκπαιδευτική διοίκηση (SYGXRSXOL122)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Β Κύκλος_ Διδακτική Ενότητα 8_Διοίκηση της εκπαίδευσης και νέες τεχνολογίες _ Καλαούζη (SYGXRSXOL123)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Δ.E.2: Είδη Ηγεσίας / Διοίκησης και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση (SYGXRSXOL103)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Δ.Ε. 5 Ηγεσία και Αξιολόγηση: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου - Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας (SYGXRSXOL106)ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Δ.Ε. 5 Ηγεσία και Αξιολόγηση: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου - Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας- Β' Κύκλος (SYGXRSXOL126)Κατερίνα ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Δ.Ε. 6 Δεξιότητες στον 21ο αιώνα: Η διαμόρφωση Στελεχών Εκπαιδευτικής Διοίκησης (SYGXRSXOL107)ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Δ.Ε. 6 Δεξιότητες στον 21ο αιώνα: Η διαμόρφωση Στελεχών Εκπαιδευτικής Διοίκησης- Β' Κύκλος (SYGXRSXOL127)Κατερίνα ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Δ.Ε. 7 Υιοθέτηση Στρατηγικών Βελτίωσης Ποιότητας στην Εκπαιδευτική Διοίκηση _Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες στον 21ο αιώνα_ (SYGXRSXOL108)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Δ.Ε. 9 Σχολική Συμβουλευτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης _ Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες στον 21ο αιώνα (SYGXRSXOL110)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Δ.Ε.10 Διοίκηση και Ειδικά θέματα Οργάνωσης της Εκπαίδευσης (SYGXRSXOL111)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Δ.Ε.11. Ζητήματα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών: Συνεκπαίδευση και Αποκλεισμοί (SYGXRSXOL112)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ
Δ.Ε.15. Ηγεσία και Ηθική (SYGXRSXOL119)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ
Δ.Ε.1: Ηγεσία – Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (SYGXRSXOL102)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Δ.Ε.3: Μετασχηματιστική Ηγεσία και Δημιουργία Οράματος σχολικής μονάδας: Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης (SYGXRSXOL104)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Δ.Ε.8 Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Νέες Τεχνολογίες _ Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες στον 21ο αιώνα (SYGXRSXOL109)Κωνσταντίνα Καλαούζη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: «Ηγεσία – Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» (Πρόγραμμα: 2ος ΚΥΚΛΟΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ KAI ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ») (SYGXRSXOL115)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Διδακτική Ενότητα 2 «Είδη Ηγεσίας / Διοίκησης και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση» (Πρόγραμμα: 2ος Κύκλος "Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες του 21ου αιώνα") (SYGXRSXOL117)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Διδακτική Ενότητα 3 Μετασχηματιστική Ηγεσία και Δημιουργία Οράματος σχολικής μονάδας: Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης_ Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία Β΄Κύκλος (SYGXRSXOL118)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Εκπαιδευτική Έρευνα - Α Κύκλος (SYGXRSXOL120)ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Εκπαιδευτική Έρευνα - Β Κύκλος (SYGXRSXOL136)ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Επίβλεψη Αξιολογικής εργασίας B' Κύκλος Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες στον 21ο αιώνα (SYGXRSXOL140)Κατερίνα ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Επίβλεψη Αξιολογικής εργασίας Α' Κύκλος 2020-21 (SYGXRSXOL131)Κατερίνα ΚΑΣΙΜΑΤΗ