Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΑΣΠΑΙΤΕ » ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία & Δεξιότητες στον 21ο αιώνα
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δ.E.2: Είδη Ηγεσίας / Διοίκησης και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση (SYGXRSXOL103)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Δ.Ε. 5 Ηγεσία και Αξιολόγηση: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου - Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας (SYGXRSXOL106)ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Δ.Ε. 6 Δεξιότητες στον 21ο αιώνα: Η διαμόρφωση Στελεχών Εκπαιδευτικής Διοίκησης (SYGXRSXOL107)ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Δ.Ε. 7 Υιοθέτηση Στρατηγικών Βελτίωσης Ποιότητας στην Εκπαιδευτική Διοίκηση _Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες στον 21ο αιώνα_ (SYGXRSXOL108)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Δ.Ε. 9 Σχολική Συμβουλευτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης _ Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες στον 21ο αιώνα (SYGXRSXOL110)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Δ.Ε.10 Διοίκηση και Ειδικά θέματα Οργάνωσης της Εκπαίδευσης (SYGXRSXOL111)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Δ.Ε.11. Ζητήματα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών: Συνεκπαίδευση και Αποκλεισμοί (SYGXRSXOL112)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ
Δ.Ε.12η: Η Μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (SYGXRSXOL113)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Δ.Ε.1: Ηγεσία – Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (SYGXRSXOL102)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Δ.Ε.3: Μετασχηματιστική Ηγεσία και Δημιουργία Οράματος σχολικής μονάδας: Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης (SYGXRSXOL104)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Δ.Ε.4: Επανεκκινώντας την Εκπαιδευτική Ηγεσία. Τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων προσωπικού σχολικής μονάδας (SYGXRSXOL105)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Δ.Ε.8 Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Νέες Τεχνολογίες _ Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες στον 21ο αιώνα (SYGXRSXOL109)Κωνσταντίνα Καλαούζη