Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΑΣΠΑΙΤΕ » ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία & Δεξιότητες στον 21ο αιώνα
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
"(3ος Κύκλος): 14η Δ.Ε. Ζητήματα τρέχουσας νομοθεσίας για την εκπαιδευτική ηγεσία (SYGXRSXOL135)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(3ος Κύκλος) - Δ.Ε.4: Επανεκκινώντας την Εκπαιδευτική Ηγεσία. Τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων προσωπικού σχολικής μονάδας (SYGXRSXOL121)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(3ος ΚΥΚΛΟΣ) 18η Δ.Ε: Διαμορφώνοντας το πλαίσιο μίας επιτυχημένης συνέντευξης σε επικείμενες προκηρύξεις στελεχών της εκπαίδευσης (SYGXRSXOL139)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
(3ος κύκλος): 12η Διδακτική Ενότητα: Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση (SYGXRSXOL133)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(3ος Κύκλος): 13η Δ.Ε. Πολιτιστική Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων (SYGXRSXOL134)ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(3ος Κύκλος): 17η Δ.Ε: Μελέτες Περιπτώσεων και Καλών Πρακτικών διευθύνοντας μια Σχολική Μονάδα (SYGXRSXOL138)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(Β΄ΚΥΚΛΟΣ) Δ.Ε.11. Ζητήματα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών: Συνεκπαίδευση και Αποκλεισμοί (SYGXRSXOL132)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ
(Β' ΚΥΚΛΟΣ) Δ.Ε.15. Ηγεσία και Ηθική (SYGXRSXOL137)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ
(Γ΄ΚΥΚΛΟΣ) Δ.Ε.11. Ζητήματα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών: Συνεκπαίδευση και Αποκλεισμοί (SYGXRSXOL150)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ
(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) Δ.Ε.15. Ηγεσία και Ηθική (SYGXRSXOL151)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ
Γ Κύκλος _ΔΕ 2 «Είδη Ηγεσίας / Διοίκησης και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση»_Παπαδομαρκάκης (SYGXRSXOL148)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ ΔΕ 8 ΚΑΛΑΟΥΖΗ_«Διοίκηση της εκπαίδευσης και νέες τεχνολογίες»_ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ KAI ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ» (SYGXRSXOL143)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Γ ΚΥΚΛΟΣ ΔΕ10_ΚΑΛΑΟΥΖΗ «Διοίκηση και ειδικά θέματα οργάνωσης της εκπαίδευσης»_«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ KAI ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ» (SYGXRSXOL145)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Γ ΚΥΚΛΟΣ ΔΕ9_ ΚΑΛΑΟΥΖΗ «Σχολική Συμβουλευτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»_«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ KAI ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ» (SYGXRSXOL144)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Γ Κύκλος_ ΔΕ3_Μετασχηματιστική Ηγεσία και Δημιουργία Οράματος σχολικής μονάδας: Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης (SYGXRSXOL149)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Γ Κύκλος_ΔΕ 1 «Ηγεσία – Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας»_Παπαδομαρκάκης (SYGXRSXOL147)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ_ΔΕ 7_ ΚΑΛΑΟΥΖΗ «Υιοθέτηση στρατηγικών βελτίωσης ποιότητας στην εκπαιδευτική διοίκηση» ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ_  (SYGXRSXOL142)Κωνσταντίνα Καλαούζη
Γ' Κύκλος_Δ.Ε. 5 Ηγεσία και Αξιολόγηση: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου - Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας (SYGXRSXOL126)Κατερίνα ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Γ' Κύκλος_Δ.Ε. 6 Δεξιότητες στον 21ο αιώνα: Η διαμόρφωση Στελεχών Εκπαιδευτικής Διοίκησης (SYGXRSXOL127)Κατερίνα ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Δ.E.2: Είδη Ηγεσίας / Διοίκησης και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση (SYGXRSXOL103)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Δ.Ε.1: Ηγεσία – Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (SYGXRSXOL102)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Δ.Ε.11. Ζητήματα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών: Συνεκπαίδευση και Αποκλεισμοί (SYGXRSXOL112)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ
Δ.Ε.15. Ηγεσία και Ηθική (SYGXRSXOL119)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ
Δ.Ε.3: Μετασχηματιστική Ηγεσία και Δημιουργία Οράματος σχολικής μονάδας: Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης (SYGXRSXOL104)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: «Ηγεσία – Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» (Πρόγραμμα: 2ος ΚΥΚΛΟΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ KAI ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ») (SYGXRSXOL115)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Διδακτική Ενότητα 2 «Είδη Ηγεσίας / Διοίκησης και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση» (Πρόγραμμα: 2ος Κύκλος "Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία και Δεξιότητες του 21ου αιώνα") (SYGXRSXOL117)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Διδακτική Ενότητα 3 Μετασχηματιστική Ηγεσία και Δημιουργία Οράματος σχολικής μονάδας: Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης_ Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία Β΄Κύκλος (SYGXRSXOL118)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
Εκπαιδευτική Έρευνα - Γ Κύκλος (SYGXRSXOL141)ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ