ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

1.Φυσική Για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τόμος ΙΙ, R. D. Knight, Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Ε. Σιδερής και Σ. Γκανάτσιος, Εκδόσεις ΙΩΝ-Μακεδονικές Εκδόσεις, 2010.

 

2.Φυσική, Τόμος Α, Halliday, Resnick, Εκδόσεις Πνευματικός, 4η Έκδοση, 2009

 

3.Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος Α, . D. Young, 1992

 

4.Physics for Scientists and Engineers, ΤόμοςΙ, Serway, (μετάφρασηΛ. Ρεσβάνης), 1990

 

5.Οι Έννοιες της Φυσικής, Hewitt, 1997

 

6.ASPAITEe-Class:http://eclass.aspete.gr/courses/GM142/ : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να εγγραφείτε στο μάθημα της Φυσικής ΙΙ και να εισέρχεστε σε αυτό με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που έχετε για το e-Class. Με αυτό τον τρόπο θα έχω τη δυνατότητα να βλέπω τις προσπάθειες που κάνετε στο e-Class.

 

7.Ιστοσελίδα του βιβλίου ΦΥΣΙΚΗ για Επιστήμονες και Μηχανικούς του R. D. Knight με διαδραστικές εφαρμογές: http://wps.aw.com/aw_knight_physics_1/17/4389/1123696.cw/index.html, για Ταλαντώσεις, Μηχανικά Κύματα και Ηλεκτρικό και Μαγνητικό Πεδίο.