Από την Κλασική στη Σύγχρονη Φυσική (3 εβδ)
Ακτινοβολία Μελανού Σώματος.  Ερμηνεία του Planck - Φωτόνια. Εφαρμογή : Θερμομέτρηση Αστέρων.
Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο. Ερμηνεία του Einstein - Φωτόνια.  Εφαρμογές : Φωτοκύτταρο, Φωτοανιχνευτής.
Κβάντωση Ενέργειας. Δυϊσμός Φωτός. 
Ακτίνες-Χ. Ιδιότητες. Εφαρμογές : Ακτινογραφία Οστών.
Ατομικός Πυρήνας. Πείραμα Rutherford.
Γραμμικά Φάσματα. Ατομικό Πρότυπο Bohr. Φάσμα Υδρογόνου.
Αρχή deBroglie. Περίθλαση ηλεκτρονίων (Davisson-Germer).