Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ - Εκπ. Πολιτικών Μηχανικών

Κυπαρισσία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περιγραφή

To μάθημα ασχολείται με ένα φάσμα εφαρμογών σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωσή σας με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να μπορείτε (α) να σχεδιάζετε και να αναπτύσσετε εκπαιδευτικά σενάρια με βάση σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς και (β) να αναπτύσσετε εκπαιδευτικές εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες διδακτικές ανάγκες των γνωστικών σας αντικειμένων.

Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική τάξη καλύπτει:

 • το εργαστήριο για τις ομάδες Γ2 & Γ1 (Δευτέρα, 9:00 - 13:00)
 • τη θεωρία του μαθήματος (Δευτέρα 13:00 - 14:00, Αίθουσα 232)

Ενότητες

Ομαδική Εργασία 3 (Προθεσμία 15/01/2023 23:55) - Δημιουργία Σεναρίου Διερευνητικής Προσέγγισης & Πρότυπο Διερευνητικού Σεναρίου

Ανεβάστε και την τελική παρουσίαση που θα χρησιμοποιήσετε στο εργαστήριο όπου θα παρουσιάσετε πως και γιατί σχεδιάσατε το σενάριό σας με βάση τη διερευνητική προσέγγιση ενσωματώνοντας και οθόνες από το Learning Designer.

Εδώ για βοήθεια HelpDesk

κι εδώ για προσομοιώσεις...

-----------------

Τι παραδίδω και που

Δηλώστε στο forum το όνομα και τα μέλη της ομάδας σας, τον τίτλο του σχεδιασμού σας και τη διεύθυνσή του στο Learning Designer

Καταθέστε (α) τα παραδοτέα σας (πρότυπο σενάριο, σενάριο από LD σε μορφή αρχείου, παρουσίαση) στις Εργασίες και (β) το αρχείο ldj αναρτήστε το στο onedrive στον κοινόχρηστο φάκελο 2024-Learning designs

------------------

Ατομική Εργασία 2 (Προθεσμία 11/12/2023 23:55) - Δημιουργία Σεναρίου Ανεστραμμένης Τάξης

Υποδειγματικές εργασίες 1 2 3 

 

Ατομική Εργασία 1 (Προθεσμία 13/11/2023 23:55) - Δημιουργία Δραστηριότητας εννοιολογικής χαρτογράφησης

Το εκπαιδευτικό σενάριο, έχει κοινά στοιχεία με το σχέδιο μαθήματος, που παραδοσιακά αξιοποιούνταν στον σχεδιασμό της διδασκαλίας. Κοινά στοιχεία είναι οι στόχοι, η διάρκεια και η περιγραφή των δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό σενάριο ωστόσο αποτελεί εργαλείο ευρύτερου προβληματισμού γιατί σε αυτό ο εκπαιδευτικός καλείται να τεκμηριώσει τις επιλογές τόσο ως προς τα ψηφιακά εργαλεία όσο και ως προς τις διδακτικές προσεγγίσεις που αξιοποιεί.

Διαφάνειες: Μάθετε για τη διερευνητική προσέγγιση

Δραστηριότητα θεωρίας: Ανάλυση της Διερευνητικής Προσέγγισης σε φάσεις

Δραστηριότητα 1 - Ερευνητικό Ερώτημα
Βήμα 1 - Εντοπίστε στο σενάριο του Νόμου του Hooke το ερευνητικό ερώτημα που μελετούν οι μαθητές.
Βήμα 2 - Διαμορφώστε το δικό σας ερευνητικό ερώτημα και δηλώστε εδώ, τα ονόματά σας, ένα ερευνητικό ερώτημακαι την διεύθυνση της προσομοίωσης στην οποία οι μαθητές θα πειραματιστούν για να το απαντήσουν
 1. Phet Colorado (Προσομοιώσεις από Πανεπιστήμιο του Colorado)
 2. Φωτόδεντρο - Συλλογή Μαθησιακών Αντικειμένων Μηχανολογίας
 3. Προσομοιώσεις Φυσικής
 4. Προσομοιώσεις σε Excel [φύλλο εργασίας & προσομοίωση]
 5. Google Earth
 6. Streetmix (Σχεδιασμός Κυκλοφορίας)
 7. HomeStyler (Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων)
 8. RoomStyler (Σχεδιασμός δωματίων)
 9. Bridge Designer (Προσομοιωτής Γεφυρών) - (en)

Δραστηριότητα 2 - Σχεδιασμός σεναρίου στο Learning Designer

Βήμα 1: Δημιουργήστε λογαριασμό και συνδεθείτε στο περιβάλλον του Learning Designer (http://learningdesigner.org)


Βήμα 2: Συνεργαστείτε ανά δύο προκειμένου να εισάγετε στο Learning Designer 

Βήμα 3: Ορίστε στο Learning Designer:

 • το μάθημα (Topic) στο οποίο εντάσσεται, 
 • τη διάρκεια του μαθήματος (learning time), 
 • τον αριθμό των μαθητών σας (Size of class), 
 • τον τύπο του μαθήματος (Mode of delivery), 
 • το γενικό σκοπό (Aims) και 
 • τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (outcomes) χρησιμοποιώντας τα ρήματα που δίνονται από την ταξινομία του Bloom.

Βήμα 4: Διαμορφώστε τόσα ΤLAs όσες και οι φάσεις του σεναρίου
   (δείτε στο σενάριο την ενότητα ‘Πορεία Διδασκαλίας’)

Βήμα 5: Σε κάθε ένα ΤLA διαμορφώστε δραστηριότητες κατάλληλου τύπου:
    › Διαβάζω - Παρακολουθώ - Ακούω /Read-Watch-Listen,
    › Συνεργάζομαι - Collaboration,
    › Συζητώ - Discussion,
    › Ερευνώ - Inquiry/Investigate,
    › Πρακτική – Practice,
    › Παράγω - Productive

   και για καθεμιά από αυτές δώστε την εκφώνησή της και δηλώστε

 • διάρκεια σε λεπτά (minutes), 
 • οργάνωση τάξης (Students) -ατομική, σε ομάδες, ολομέλεια- ορίζοντας τον αριθμό των μαθητών που αναλαμβάνει τη δραστηριότητα, 
 • αν συμμετέχει ο εκπαιδευτικός ή όχι (Teacher present), 
 • τον τύπο του μαθήματος όπου δηλώνετε αν το μάθημα θα γίνει online ή πρόσωπο με πρόσωπο (face to face or online), και τέλος
 • διαδικτυακές (μόνο) πηγές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη δραστηριότητα (Συνδετήρας-Resources linked).

... και τώρα το δικό σας σενάριο...

❢  Σημειώνεται ότι:

 • στη φάση του Προσανατολισμού προτείνεται να ενταχθεί βίντεο (διαδραστικό ή μη)
 • στη φάση της Εννοιολόγησης και στη φάση των Συμπερασμάτων να αξιοποιηθούν εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης και αξιολόγησης
 • φύλλα εργασίας (έγγραφα) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό αξιοποιηθεί (υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, φόρμες, κλπ) να είναι σε μορφή online αρχείου στο Google Drive ή στο One Drive (ώστε να μπορείτε να παρέχετε το link σε αυτό)
Δώστε εδώ τον σύντομο σύνδεσμο του σεναρίου που δημιουργήσατε 

Η αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί μία διαρκή, δυναμική διαδικασία, ενσωματωμένη στη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την ανατροφοδότηση, αναβάθμιση και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Τελικά καταλάβατε τι είναι η ανεστραμμένη τάξη;
ή δώστε 3184 4104 εδώ https://www.menti.com/alfu3rbsct44 
 

1 - Δραστηριότητα δημιουργίας ερωτηματολογίου/κουίζ γνώσεων με το εργαλείο GoogleForms

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα δημιουργήσετε ένα κουίζ. Θα το διανείμετε στους συμφοιτητές σας να το συμπληρώσουν και θα «δείτε» τα δεδομένα που συλλέξατε…

Βήμα 1: Παρακολουθήστε οδηγίες για την κατασκευή ενός κουίζ στο googleforms (στα ελληνικά, από τη σελίδα 16 ως το τέλος)

Βήμα 2: Για να δημιουργήσετε το δικό σας κουίζ ερωτήσεων, κατεβάστε το φύλλο εργασίας της παρακάτω δραστηριότητας και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνει.

Βήμα 3: Δηλώστε τη διεύθυνσή του εδώ

 

2 - Ποιά η γνώμη σας για την αξιολόγηση;


ή δώστε 04369391 εδώ 

Άλλα εργαλεία δημιουργίας τεστ αξιολόγησης

1 - Το Quizlet είναι ένα web 2.0 εργαλείο που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει flashcards που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές ως εργαλείο μελέτης και αυτο-αξιολόγησης.
 
Δείτε ένα παράδειγμα εξάσκησης με ονοματολογία χημείας.   Αξιοποιήστε το για εξάσκηση με ορολογία καθώς χρησιμοποιεί κάρτες!
 
Δείτε το βίντεο για μια πρώτη εμπειρία με το Quizlet στα Ελληνικά  

 

2 - Kahoot: δημιουργήστε ψηφιακά κουίζ για την αξιολόγηση των μαθητών σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος.

Δείτε εδώ ένα ενημερωτικό βίντεο! 

 

4 - ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Πως ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης μπορούν να εμπλουτίσουν ένα μάθημα;
Πείτε εδώ (Γ1-2024, Αξιολόγηση με ΤΠΕ) την άποψή σας και 

Α (45') - Για 30' ακολουθήστε (όπου χρειάζεται συνεργαστείτε με τους διπλανούς σας) την ροή δραστηριοτήτων στο σενάριο ανεστραμμένης τάξης που θα βρείτε εδώ

Στη συνέχεια συζητάμε στην ολομέλεια (α) τι βρήκατε χρήσιμο, ενδιαφέρον και πρωτότυπο, (β) τι σας δυσκόλεψε στην εφαρμογή του και θα αλλάζατε στη δική σας τάξη. 

Β (45') - Επιλέξτε ένα θέμα της ειδικότητάς σας για να οργανώσετε τη διδασκαλία του με τη μέθοδο της αντεστραμμένης τάξης (καλή ιδέα θα ήταν να συνεχίσετε αυτό της πρώτης εργασίας, έτσι θα έχετε και έτοιμη τη δραστηριότητα εννοιολογικής χαρτογράφησης για μέσα στην τάξη) ... και 

Βήμα 1: να προτείνετε 1-2 μαθησιακούς στόχους που θα θέλατε να επιτύχουν οι μαθητές σας πριν έρθουν στην τάξη και στη διάρκεια του μαθήματος μέσα στην τάξη [Διαφάνειες: Πως ορίζω μαθησιακούς στόχους]

Βήμα 2: να κατασκευάσετε το βίντεο (αξιοποιώντας κάποιο από τα εργαλεία που είδαμε στην Ενότητα 4 - Δημιουργώντας βιντεοδιαλέξεις) που οι μαθητές θα παρακολουθήσουν πριν την τάξη κάνοντάς την διαδραστική στο EdPuzzle ή δημιουργώντας ένα μάθημα στο TED-Ed (ακολουθήστε το φύλλο εργασίας ΤΕD-Ed)

Βήμα 3: να να προτείνετε 1-2 μαθησιακούς στόχους που θα θέλατε να επιτύχουν οι μαθητές σας μέσα στην τάξη και στη συνέχεια να σχεδιάσετε τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουν μέσα στην τάξη


1 - Τι είναι η 'Ανεστραμμένη Τάξη'; Παρακολουθήστε τη βιντεοδιάλεξη (έως 4:20')

 >

2 - Παραδείγματα οργάνωσης αντεστραμμένης τάξης

 


Χρήσιμες πηγές

1 - Μετατρέψτε τα βίντεο του YouTube σε μαθήματα με το Edpuzzle! Οι εκπαιδευτικοί το λατρεύουν αυτό!

2 - Βιντεοδιάλεξη για την αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom (στα Αγγλικά) 

3 - Εδώ θα βρείτε στα Ελληνικά την αρχική έκδοση της ταξινομίας του Bloom (το επίπεδο Δημιουργίας (Create) ήταν αρχικά Αξιολόγηση (Evaluation)

 

H εκπαιδευτική δυναμική του βίντεο στο εργαστήριο & στη θεωρία 

1 - Δημιουργία παρουσιάσεων

Πως κάνουμε μια παρουσίαση σε Power Point
Οδηγίες για την δημιουργία εμφανίσιμων παρουσιάσεων

 

2 - Επιλέξτε ένα βίντεο από το Khan Academy ή τις χρήσιμες πηγές που δίνονται παρακάτω, και σχολιάστε τι σας άρεσε και το επιλέξατε εδώ. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κριτήρια που προτείνονται στο φύλλο εργασίας που θα βρείτε

3 - Δημιουργία βίντεοπαρουσίασης με Active Presenter ή eLecta Live Screen Recorder ή Screencast-O-Matic (Screen recorder & Video editor) ή Open Broadcaster Software (OBS - Free and open source software for video recording and live streaming) ή  με PowToon ή Canva

(α) Να διαμορφώσετε μία παρουσίαση σε powerpoint ή prezi και στη συνέχεια να καταγράψετε σε βίντεο εσάς καθώς κάνετε την παρουσίαση στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Active Presenter ή eLecta Live Screen Recorder ή  Screencast-O-Matic ή OBS!

Στη συνέχεια μπορείτε να αναρτήσετε το βίντεο στο κανάλι σας στο YouTube και να το δώσετε στους μαθητές σας!

Βοήθεια: Να παρακολουθήσετε το μάθημα με τίτλο «Πως δημιουργούμε video με το Screencast-O-Matic ή στον αντίστοιχο σύνδεσμο https://ed.ted.com/on/m2WV465o

(β) Να διαμορφώσετε μια video-παρουσίαση απευθείας στο PowToon (παράδειγμα: FERTILE project) ή Canva ή ExplainVideo με τη μορφή animation -

Βοήθεια: Να παρακολουθήσετε εισαγωγικά μαθήματα στο PowToon  ή στο Canva ή ExplainVideo - http://www.easyexplainvideo.com/ ;

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης-βίντεο (Διαφάνειες)

1 - Πως κατεβάζω ένα βίντεο από το youtube

1ος τρόπος: Μπορείτε να παρεμβάλετε τη λέξη 'link' πριν τη λέξη youtube στη γραμμή διεύθυνσης (URL) του βίντεο που επιθυμείτε να κατεβάσετε στο δίσκο σας.

2ος τρόπος: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα εργαλεία όπως το Convert2mp3 όπου θα εισάγετε τη διεύθυνση (URL) του βίντεο ορίζοντας την επιθυμητή μορφή του βίντεο που θα κατέβει στο δίσκο σας (π.χ. mp4, avi, flv).

2 - Πως δημιουργώ ένα διαδραστικό βίντεο με το edPuzzle

...ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει με τρόπο που εξαρτάται από τις γνωστικές δομές του, δηλ. ο κάθε μαθητής προσλαμβάνει με το δικό του τρόπο τη νέα πληροφορία/γνώση και την ενσωματώνει στην προϋπάρχουσα γνωστική δομή του δηλ. σε αυτά που ήδη γνωρίζει ...

Α - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ο J.Novak προσπάθησε να αναπαραστήσει τη γνώση σε μια ιεραρχική δομή εννοιών και προτάσεων με τη μορφή ενός εννοιολογικού χάρτη (ΕΧ) που αποτελείται από κόμβους (έννοιες) και συνδέσμους (εκφράζουν σχέσεις μεταξύ των εννοιών).


Εννοιολογική Χαρτογράφηση - πως κατασκευάζεται ένας εννοιολογικός χαρτης (Διαφάνειες)

Εννοιολογική χαρτογράφηση - είδη δραστηριοτήτων (Διαφάνειες)

ΔΡAΣTHΡIOTHTA 2 - Μαθαίνω για την τοπογραφική τομή (ενδεικτική απάντηση/χάρτης) ή Μαθαίνω για τη θερμομόνωση (ενδεικτική απάντηση/χάρτης)

Β - ΧΑΡΤΕΣ ΙΔΕΩΝ

Άλλο είδος χάρτη είναι οι χάρτες ιδεών (mind maps) που χρησιμεύουν στην αποτύπωση και οργάνωση των ιδεών σας γύρω από ένα θέμα - επισκεφθείτε το εργαλείο coggle.it (https://coggle.it/) 

 

Χρήσιμες πηγές

1- Εννοιολογική Χαρτογράφηση (Κεφάλαιο Βιβλίου): Τι είναι και πως χρησιμοποιείται στην τάξη

2 - Επισκεφθείτε το εργαλείο κατασκευής εννοιολογικών χαρτών CmapCloud (έκδοση cloud)

3 - Eργαλείο CmapTools (ελεύθερο, έκδοση stand alone)

 

 

ο μαθητής θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην μάθησή του και ο δάσκαλος να σχεδιάζει το περιβάλλον δράσης και να λειτουργεί υποστηρικτικά 

 

Αναλογιζόμενοι/νες την εμπειρία που είχατε στη δραστηριότητα 1 με τον πειραματισμό που κάνατε με το Νόμο του Χουκ μέσω μιας ψηφιακής προσομοίωσης, συζητήστε τα παρακάτω ερωτήματα:

- ποια τα δύο πιο σημαντικά θετικά στοιχεία που αναγνωρίζετε συγκριτικά με την παραδοσιακή διάλεξη;

Οργάνωση Συζήτησης: (1) H/Ο καθεμία/καθένας να καταθέσει δύο τουλάχιστον μηνύματα και να απαντήσει σε δύο τουλάχιστον συμφοιτητές του/της.

(2) Η/Ο συντονίστρια/στής της συζήτησης σε κάθε ερώτημα να βάλει την τελική απάντηση.


Χρήσιμες πηγές

1 - Τι λέει για το Νόμο του Χουκ το Σχολικό εγχειρίδιο "Τεχνική Μηχανική Αντοχή Υλικών" (Κεφ. 5, σελ. 106)

2 - Προσομοίωση - Νόμος του Χουκ


ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

Ποιες οι δύο πιο σημαντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός στο σχεδιασμό ενός μαθήματος στη διάρκεια του οποίου οι μαθητές πειραματίζονται με μία ψηφιακή προσομοίωση;

Απαντήστε εδώ

1 - CyberSecurity - Πόσο ασφαλής είμαι;

Τι λέτε εσείς; Απαντήστε εδώ δίνοντας 6798 5270 ή

Ακούστε Γιάννη Σαρακατσάνη 

 

2 - Πληροφόρηση και Παραπληροφόρηση - Πως ελέγχω την πληροφορία;

Πόσο εμπιστεύεστε την wikipedia?

Πώς γράφω λήμματα στην Βικιπαίδεια

 

3 - Παραπληροφόρηση - Fake News: Ο μικρός Νικολάκης και η συλλογή χρημάτων... 

Ελέγξτε θέμα της επικαιρότητας - ΕΗ - ELLINIKA HOAXES

Μεθοδολογία που χρησιμοποιούν

 

4 - Δηλώστε εδώ στην περιοχή συζητήσεων σελίδες που έχουν ψευδή πληροφορία

 -----------------------

5 - Κριτήρια αξιολόγησης ιστότοπων 

----------------------

6 - Πως ορίζω μαθησιακούς στόχους ; Διαφάνειες

---------------

7 - Αξιοποίηση video στην εκπαίδευση (διαφάνειες)

Αξιολόγηση video

8 - Ένα καλό παράδειγμα Σεναρίου Ανεστραμμένης τάξης για τις Κλίμακες εδώ

Τυπολόγιο δραστηριοτήτων σύμφωνα με τη Laurilard - ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες

9 - Διερευνητική προσέγγιση με Προσομοιώσεις (διαφάνειες)

Φωτόδεντρο - Συλλογές μαθησιακών αντικειμένων Ηλεκτρολογίας & Μηχανολογίας

(1) κάντε εγγραφή στο TinkerCAD & στη συνέχεια

(2) Ανάψτε τα φωτάκια με Arduino! Πως; Έτσι

(3) Παίξτε μουσική με makey-makey & μία μπανάνα! δείτε εδώ πως [Banana piano: https://www.youtube.com/watch?v=IYAhKqoBdAU] 

(3) Αναζητήστε και άλλα projects εδώ  

Ημερολόγιο