Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα ΑΣΠΑΙΤΕ eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019 -

  Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές

  Θα έχετε ήδη λάβει τους (16-ψήφιους) κωδικούς (ανά μάθημα) για την αξιολόγηση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 μέσω του πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ.

  Δεδομένου ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες ποιότητας σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που παρακολουθείτε και βασική πηγή δεδομένων για τη βελτίωσή του) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε αυτήν, το διάστημα από Δευτέρα 7/1/2019 έως Δευτέρα 21/1/2019, συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια που θα βρείτε στο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

  Η είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης γίνεται μέσω του εικονιδίου «19.12.2018 - Site πρόσβασης φοιτητών για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης» (στις ανακοινώσεις στην κεντρική ιστοσελίδα της Σχολής www.aspete.gr) και απαιτεί την πληκτρολόγηση του σχετικού κωδικού (token) που λάβατε ηλεκτρονικά στο ακαδημαϊκό σας email.

  Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα πληροφοριακά συστήματα ποιότητας και οι σχετικές διαδικασίες διασφαλίζουν πλήρως την ανωνυμία των συμμετεχόντων φοιτητών σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και τις διεθνείς πρακτικές.

  Οι Πρόεδροι των Τμημάτων

 • - Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 -

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ email ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΑΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΠΑΙΚ ΚΑΙ ΠΕΣΥΠ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟ email ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΥΣ EMAIL. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ email ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΘΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

 • - Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018 -

  Η σύνδεση για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές θα γίνεται μόνο με τους κωδικούς που θα έχουν για την ηλεκτρονική γραμματεία και θα πατάνε σύνδεση με academic id

  Οι παλαιότεροι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συνδεθούν με τον λογαριασμό που διαθέτουν στην πλατφόρμα έως ότου τους δοθεί η δυνατότητα χρήσης του κωδικού που διαθέτουν για την ηλεκτρονική γραμματεία.

  Η σύνδεση για τους νεοεγγραφέντες φοιτητές ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΕΜΕ θα γίνεται μόνο με τα στοιχεία που θα παραλάβουν΄στο email  που θα δηλώσουν κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα.

  Οι παλαιοί σπουδαστές ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ μπορούν να να συνδεθούν με τον λογαριασμό που διαθέτουν ήδη στην πλατφόρμα.