Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
- Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 - 9:45 π.μ. -

 

Το παρακάτω μήνυμα αφορά ΜΟΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

Προς προπτυχιακούς φοιτητές ΑΣΠΑΙΤΕ


Σύμφωνα με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αρ. 11/19-03-2020, από 26η Μαρτίου 2020 και μέχρι την
αναστολή από το ΥΠΑΙΘ των έκτακτων μέτρων λειτουργίας των ΑΕΙ, η ΑΣΠΑΙΤΕ ξεκινά την εξ
αποστάσεως εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος των θεωρητικών παραδόσεων (θεωρητικά
μαθήματα ή θεωρητικό μέρος των μαθημάτων) των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.
Για το σκοπό αυτό πρόκειται να αξιοποιηθούν οι εφαρμογές eclass & MS Teams. Προκειμένου να είναι
εφικτή η είσοδος στο MS Teams είναι απαραίτητο οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία του
ακαδημαϊκού email τους.
Για τον σκοπό αυτό καλείται το σύνολο των φοιτητών να ενεργοποιήσουν άμεσα το ακαδημαϊκό τους
email (σε περίπτωση που δεν το έχουν κάνει ήδη). Σε περίπτωση που δεν έχετε τα στοιχεία του
ακαδημαϊκού σας email (username/κωδικό) πρέπει να στείλετε email στο itsupport@aspete.gr
προκειμένου να σας σταλούν ηλεκτρονικά (πρέπει στο αίτημα σας να στείλετε ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ,
ΤΜΗΜΑ και ΑΜ)"