Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

24.03.2020 Οδηγίες προς προπτυχιακούς φοιτητές για συμμετοχή στα εξ αποστάσεως μαθήματα.
- Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 - 9:45 π.μ. -

Μαρούσι, 24-03-2020
Οδηγίες προς προπτυχιακούς φοιτητές για συμμετοχή στα εξ αποστάσεως μαθήματα


Αγαπητοί φοιτητές


προκειμένου να συμμετέχετε στα μαθήματα που ξεκινούν εξ αποστάσεως την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020
(σύμφωνα με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αρ. 11/19-03-2020), θα πρέπει:
1. να εγγραφείτε στα μαθήματα στο eclass που παρακολουθείτε αυτό το εξάμηνο (ανεξάρτητα εάν το
έχετε δηλώσει ή πρόκειται να δηλώσετε στην ηλεκτρονική γραμματεία),
2. να ελέγξετε τις Ανακοινώσεις του κάθε μαθήματος προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο
συμμετοχής σας στο εξ αποστάσεως μάθημα.

Καλή δύναμη και υγεία σε όλους!


Από την Επιτροπή οργάνωσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ΑΣΠΑΙΤΕ