Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Eclass ΕΠΠΑΙΚ ΠΕΣΥΠ https://eclass.prog.aspete.gr/
- Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 - 10:34 π.μ. -

Αξιότιμα Μελη ΔΕΠ των προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ

Αξιότιμοι Φοιτητές των προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ

η πλατφόρμα eclass  για τα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ από το Ακαδ. έτος  2021-2022 είναι  https://eclass.prog.aspete.gr και οχι  https://eclass.aspete.gr/

Δεν χρειαζεται να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα διότι είστε εγγεγραμμένοι και σας είχαν αποσταλεί Username και password για την είσοδό σας στην πλατφόρμα  https://eclass.prog.aspete.gr/  μαζί με το username και password για το Ακαδ. email. Επίσης οποιαδήποτε επικοινωνία παρακαλούμε να γίνεται μόνο από το ακαδ. email