Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση του eclass.
- Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016 -

Η πλατφόρμα του eclass έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 3.4.4