Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση του eclass.
- Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 - 8:44 π.μ. -

Η πλατφόρμα του eclass έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 3.4.4