Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Καινοτόμες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (MASTERS101)Δημήτριος Ι. Σωτηρόπουλος
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα STEM στην Εκπαίδευση 16-17 (PM281)Σαράντος Ψυχάρης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα STEM στην Εκπαίδευση Β εξάμηνο (PM286)Σαράντος Ψυχάρης